Tietojenkäsittelytieteen Seura ry

Gradupalkittujen töiden aiheet

Gradupalkintojen saajat

Alla on lueteltu gradupalkintojen saajat sen mukaan, minä vuonna palkinto on heille myönnetty. Palkittu työ on tehty myöntövuotta edeltävänä lukuvuonna eli esimerkiksi vuoden 2009 palkinnonsaajan työ on hyväksytty lukuvuonna 2008-2009.

2018 Gradupalkinto. Xiaotian Li (Aalto-yliopisto, Tietotekniikan laitos): Image-based localization using deep neural networks. Kunniamaininnat: Silvia Rubio Hernández (Tampereen yliopisto, Software Development -maisteriohjelma): Vapriikki case: Design and evaluation of an interactive mixed-reality museum exhibit ja Elias Jääsaari (Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos): Minimax optimal Bayes mixtures for memoryless sources. Tiedote.

2017 Gradupalkinto. Rakshith Shetty (Aalto-yliopisto, Machine Learning and Data Mining maisteriohjelma): Natural language description of images and videos. Kunniamaininnat: Klaudia Krawiecka (Aalto-yliopisto, security and Mobile Computing maisteriohjelma): Improving web security using trusted hardware ja Wu Kai Chiu (Åbo Akademi, Computer Science maisteriohjlema): NP-hardness problems for target controllability of complex networks. Tiedote.

2016 Gradupalkinto. Paul Saikko (Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos): Re-implementing and extending a hybrid SAT-IP approach to Maximum Satisfiability. Kunniamaininnat: Petteri Ponsimaa  (Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos): Discovering value for health with grocery shopping data  ja Markus Viljanen (Turun yliopisto/Informaatioteknologioiden laitos): Spectral analysis of symmetric and anti-symmetric pairwise kernels. Tiedote.

2015 Gradupalkinto. Polina Rozenshtein (Aalto-yliopisto, Tietotekniikan laitos): Discovering dynamic communities in interaction networks. Kunniamaininnat: Peter Hedma (Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos): Sequential Monte Carlo instant radiosity ja Sami Sieranoja (Itä-Suomen yliopisto/Tietojenkäsittelytieteen laitos): High dimensional k nearest neighbor graph construction. Tiedote.

2014 Gradupalkinto. Juho Lauri (Tampereen teknillinen yliopisto, matematiikan laitos): Rainbow Coloring and Connectivity Problems on Families of Perfect Graphs. Kunniamaininnat: Olli Jarva (Aalto-yliopisto): Intelligent two-factor authentication - Deciding authentication requirements using historical context data ja Kenta Kusumoto (Aalto-yliopisto): Media Experience of Additional Information on Second Screen Tiedote.

2013 Gradupalkinto. Markus Jaakola (Tampereen teknillinen yliopisto, tietotekniikan laitos): Quality Management of User-Generated Content in Participatory Journalism. Kunniamaininnat: Jussi Kivilinna (Oulun yliopisto): Block Ciphers: Fast Implementations on x86-64 Architecture ja Tiia Stén (Jyväskylän yliopisto): Developing a globalization competence assessment framework and its application to Finnish and Japanese higher education Tiedote.

2012 Gradupalkinto. Orestis Kostakis (Aalto-yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos): Analyzing and comparing arrangements of temporal intervals. Kunniamaininnat: Ismo Raitanen (Tampereen yliopisto): ?Etsikäät hywää ja älläät pahaa.? Tiedonhakumenetelmien tuloksellisuudenvertailu merkkivirheitä sisältävässä historiallisessa sanomalehtikokoelmassa ja Johanna Vainio (Tampereen yliopisto): XILtoSQL - hierarkkisten kyselyiden semantiikka relaatiotietokannassa. Tiedote.

2011 Gradupalkinto, Joel Rybick (Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos): Exact bounds for distributed graph colouring. Kunniamaininnat Joris Kinable (Aalto-yliopisto): Malware detection through call graphs ja Ville Kangas (Lappeenrannan teknillinen yliopisto): Comparison of local feature detectors and descriptors for visual object categorization Tiedote.

2010 Gradupalkinto, Jouni Tuominen (Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos): Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä. Kunniamaininnat Petri Savola (TKK): Applications of combinatorial algorithms in statistical physics ja Matti Tornio (Aalto-yliopisto): Natural gradient for variational bayesian learning. Tiedote.

2009 Gradupalkinto: Sami Hyrynsalmi (Turun yliopisto, informaatioteknologian laitos): Ohjelmistometriikat arkkitehtuuritasolla (lehdistötiedote). Kunniamaininta pro gradu -työstä: Juha Helminen (Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan laitos): Jype - An Education-oriented Integrated Program Visualisation, Visual Debugging and Programming Exercise Tool for Python. Nuutti Varis (Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos): IP Multicasting in General Internet Signaling Transport"

2008 Taina Tikansalo (Joensuun yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos): Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista

2007 Miika Lang (Åbo Akademi, informaatiotekniikan laitos): Simple Operations in Gene Assembly for Ciliates

2006 Ville Karavirta (Teknillinen korkeakoulu, automaatio- ja systeemitekniikan osasto): XAAL - Extensible Algorithm Animation Language

2005 Gian Donato Colussi (Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos): Equation-Based Layered Multicast Congestion Control

2004 Johan Wallén (Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto): On the Differential and Linear Properties of Addition

2003 Netta Iivari (Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos): Cultural Aspects in the IS Implementation Literature

2002 Antti Niemistö (Tampereen teknillinen korkeakoulu): Correction of Miscalculations in Recognition of Local Image Features

2001 Heikki Tauriainen (Teknillinen korkeakoulu, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio): Automated Testing of Buchi Automata Translators for Linear Temporal Logic

2000 Sami Perttu (Helsingin yliopisto): Symbolisen musiikin haku tietokannasta

1999 Antti Huima (Teknillinen korkeakoulu, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio): Kryptografisten protokollien analysointi symbolisella tilahaulla

1998 Markku Turunen (Tampereen yliopisto): Puheohjaus 3D-käyttöliittymissä

1997 Linus Torvalds (Helsingin yliopisto): Linux: a Portable Operating System

1996 Tuomas Aura

1995 Juha Kärkkäinen (Helsingin yliopisto): Loppuosakaktus - loppuosapuu pienessä tilassa

1994 Anna Salovius

1993 Jussi Rintanen

1992 Tatu Ylönen

1991 Roope Kaivola

1990 Juhani Jaakkola

1989 Petri Koistinen

1988 Esa Helttula

1987 Mats Apsnäs

1986 Jukka Heikkilä

1985 Asko Komsi

1984 Juha Vihavainen