Tietojenkäsittelytieteen Seura ry jakoi palkintoja opinnäytetöille

Tietojenkäsittelytieteen Päivien yhteydesä Tietojenkäsittelytieteen Seura jakoi perinteikkäästi palkintoja alan parhaista opinnäytetöistä.

Seura järjesti perinteitä noudattaen kilpailun parhaasta lukuvuonna 2020-2021 valmistuneesta tietojenkäsittelytieteiden alaan kuuluvasta diplomityöstä tai pro gradu -tutkielmasta.
Kilpailuun lähetettiin 10 ehdokasta. Arviointikomiteaan kuuluivat: Dr. Mats Aspnäs, Åbo Akademi, Prof. Tero Päivärinta, Oulun yliopisto ja Dr. Tapani Toivonen, Itä-Suomen yliopisto.

Kaikki arvioitavaksi lähetetyt pro-gradu-työt olivat erinomaisia ja komitea joutui lukemaan työt läpi huolellisesti. Arviointikriteereissä korostettiin kokonaisvaltaista tutkimuksellista otetta – tutkimusongelman motivointi ja asemointi aiempaan kirjallisuuteen, metodologista otetta, sekä teoreettista merkittävyyttä ja käytännöllistä kontribuutiota (mikäli työn luonne huomioiden relevanttia).

Arvioitavaksi lähetettyjen töiden aiheet vaihtelivat digitaalisten palveluiden johtamisesta ja liiketoimintaläheisistä aiheista, tietojärjestelmien mallintamisesta aina tietojenkäsittelytieteellisiin ongelmiin, kuten teksti- ja kuva-analyysiin, tietokonenäköön ja muihin tekoälysovelluksiin.

Vuoden pro-gradu -työksi tietojenkäsittelytieteissä valittiin Jouni Luoman (Turun yliopisto) työ: ”Cross-sentence Contexts in Named Entity Recognition with BERT”.

Palkittu henkilö
Pro gradu -palkinto Jouni Luomalle, Seuran pj Outi Sievi-Korte kukittamassa (credit Kari Systä)

Työn aihe on hyvin ajankohtainen, yhdistäen luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä ja sovelluksia monitieteisesti. Työ ehdottaa ”Contextual Majority Voting” -menetelmää, jolla parannetaan käsitteiden tunnistamista luonnollisesta kielestä. Menetelmää on kokeiltu, demonstroitu, ja arvioitu kattavasti ja johdonmukaisesti, ja sen edut suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin on osoitettu selkeästi usean eri kielen suhteen. Opinnäytteestä on julkaistu kaksi vertaisarvioitua konferenssijulkaisua. Arviointikomitean mukaan työ oli kauttaaltaan tasapainoisin ja yhtenäisin kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet olivat erittäin vahvoja.

Pro-gradu -töiden kunniamaininnat on myönnetty Erik Härkösen (Aalto-yliopisto) sekä Einari Vaaraksen (Tampereen yliopisto) töille.

Erik Härkönen (credit Kari Systä)
Einari Vaaras (credit Kari Systä)

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Erik Härkösen työ, ”Unsupervised Discovery of Interpretable GAN Controls” käsittelee kuvia tuottavien datapohjaisten generatiivisten GAN-koneoppimismallien ohjausta ihmiselle ymmärrettävillä, tulkittavilla tavoilla. Kun aikaisemmat menetelmät tulkittavien kontrollien luomiseksi vaativat merkittävää ennakkopanostusta, löytää Härkösen työssä esittelemä menetelmä tulkittavia kontrolleja ohjaamattoman oppimisen keinoin. Tekijä antaa selkeän kuvan nykytilanteen ongelmista ja esittää siihen merkittävän parannuksen. Härkösen aihe on erittäin ajankohtainen ja avaa uusia polkuja tutkimuksen hyödyntämisessä uuden tutkimuksen pohjana.

Einari Vaaraksen työ, ”Automatic Emotional Speech Analysis from Daylong Child-Centered Recordings from a Neonatal Intensive Care Unit” tuo tietojenkäsittelytieteen tutkimusta tehohoitoon. Työn aihe on laaja ja se käsittelee käytännön kontekstissa ongelmaa, jolle ei ole ollut siihen mennessä toimivaa lähestymistapaa vaan tekijä on kehittänyt uuden ratkaisun käytännölliseen ongelmaan, johon työn tuloksilla on tieteellisten ansioiden lisäksi myös välitöntä arvoa. Työstä on julkaistu konferenssiartikkeli ja siitä on tekeillä lehtiartikkeli.

Tietojenkäsittelytieteen Seura on myös perinteikkäästi esittänyt alan parasta väitöskirjaa Tietotekniikan Tutkimussäätiön palkittavaksi. Parhaan vuonna 2021 valmistuneen väitöskirjan palkinnon sai Hilkka Grah: https://tivia.fi/uutiset/tiedotteet-2/tietotekniikan-tutkimussaation-vaitoskirjapalkinto-hilkka-grahnille-1642

Tänä vuonna Seura palkitsi kunniamaininnalla Toni Heittolan väitöskirjan ”Computational Audio Content Analysis in Everyday Environments”. Väitöskirja käsittelee äänitapahtumien tunnistamista äänisignaaleista, jotka sisältävät päällekkäisiä ääniä, ja siinä kerätyt tietokannat sekä evaluointimenetelmät ovat mahdollistaneet erilaisten menetelmien luotettavan kehityksen. Työhön sisällytetyillä julkaisuilla on jo yli 1621 viittausta, ja työssä julkaistut avoimet aineistot ovat olleet perustana yli 150 kansainväliselle julkaisulle viimeisen viiden vuoden aikana.

Toni Heittola sai kunniamainnan väitöskirjasta (credit Kari Systä)

Seura onnittelee ansaitusti palkittuja!