Tietojenkäsittelyseuran alaisuudessa toimii SIG ryhmiä joiden puitteissa jäsenet toimivat yhdessä tietyn aihepiirin alla.

Aktiivisia SIG ryhmiä ovat:

Seura tukee ja kannustaa jäsenistönsä tieteellistä yhteistyötä ja aktiivista SIG-toimintaa. SIG-ryhmien tavoitteena on kehittää tietojenkäsittelytieteiden erikoistumisalueiden voimavaroja. SIG-ryhmien avulla on mahdollista tehdä aktiivista yhteistyötä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.
SIG-ryhmä perustetaan tekemällä esitys Seuran hallitukselle. Esityksessä linjataan ryhmän nimi/teema ja nimetään vastuuhenkilö, jonka on oltava Tietojenkäsittelytieteen Seuran jäsen. Esityksessä on mukana esittelyteksti SIG-ryhmästä, jossa kuvataan ryhmän organisoituminen (onko puheenjohtajaa/sihteeriä tai muita toimihenkilöitä sekä vastuuhenkilön yhteystiedot) sekä hahmotelma SIG-ryhmän toiminnasta siinä muodossa, että esittelyteksti voidaan sellaisenaan julkaista Tietojenkäsittelytieteen Seuran sivuilla. Tietojen-käsittelytieteen Seuran hallitus käsittelee esityksen ja päättää SIG-ryhmän hyväksymisestä osaksi Seuran SIG-toimintaa.

SIG-toiminnan on kuuluttava tietojenkäsittelytieteen alaan ja oltava hyvien tieteellisten periaatteiden mukaista. SIG-ryhmä toimittaa Seuran hallitukselle vähintään kerran vuodessa yhteenvedon toiminnastaan siinä muodossa, että yhteenvetoa voidaan käyttää Seuran toimintakertomuksessa. Yhteenvedossa selvitetään SIG-ryhmän toiminta ja rahoitus vastaavaa Tivialle tehtävää Seuran koko toiminnan kuvausta varten. Seura tarjoaa rahallista tukea SIG-ryhmän toimintaan; tukea myönnetään tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti ollen ensin yhteydessä hallitukseen ja tämän jälkeen hallitus käsittelee vapaamuotoiset tukihakemukset. Tukea voi hakea SIG-ryhmän ydintoimintaan.

Seura tarjoaa SIG-ryhmille tilaa Seuran Internet-sivuilla. Tietojenkäsittelytieteen päivillä tuodaan SIG-ryhmien toiminta esille mm. varaamalla niille päivien ohjelmaan omia paikkojaan. Seura pyrkii myös muutoin tukemaan SIG-ryhmien toimintaa sopivaksi katsomillaan tavoilla. SIG-ryhmiä voidaan esimerkiksi käyttää asiantuntijoina Seuran kokouksissa.