Tietojenkäsittelytieteen seuran toiminta

Yleiskokous

Seuran yleiskokous järjestetään kerran vuodessa Tietojenkäsittelytieteen päivien yhteydessä.
Teemapäivät

Vuosittain järjestettävillä Tietojenkäsittelytieteen päivillä pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Uudessa muodossaan päiviä on vietetty vuodesta 1998 lähtien.

 • ”Ohjelmoinnin perusopetus ja tietoyhteiskuntastrategia”, Helsingin yliopisto, 1998.
 • ”Tietojenkäsittelytieteen väitöskirja eilen – tänään – huomenna”, Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999.
 • ”Tietojenkäsittelytiede: eilen – tänään – huomenna”, Jyväskylän yliopisto, 2000.
 • ” Tietotekniikka muuttaa yhteiskuntaa – miten muuttuvat tietoteollisen alan yliopisto-opetus ja tutkimus?”, TUCS, 2001.
 • ”Tieto, sen hallinta ja hyödyntäminen”, Vaasan yliopisto, 2002.
 • ”Curriculum 2004”, TKK, 2003.
 • ”Missä menee tietojenkäsittelytiede?”, Joensuun yliopisto, 2004.
 • ”Tietotekniikka ja kansainvälisyys”, Oulun yliopisto, 2005.
 • ”Uusien tieteenalojen esiinmarssi”, Helsingin yliopisto, 2006.
 • ”Domain specific modelling”, Jyväskylän yliopisto, 2007.
 • ”Huomisen ohjelmistot: ihminen ja teknologia yhteistyössä”, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto, 2008.
 • ”Tietotekninen tuki ohjelmoinnin opetuksessa”, Turun yliopisto ja Åbo Akademi, 2009.
 • ”Suomen tietojenkäsittelytieteen kansainvälistyminen. Tiede, Teknologia, Kehitys: Rajattomat mahdollisuudet?”, Itä-Suomen yliopisto, 2010.
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät juhlistaa yhdistyksemme 30. toimintavuotta. Aalto Yliopisto, 2011.
 • ”Tietojenkäsittelyn historia ja tulevaisuus””, Helsingin yliopisto, 2012
 • ”Cloud Software Finland: Future of Software Business”, Oulun yliopisto, 2013.
 • ”Pelit ja pelillistäminen”, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2014.
 • ”IT-alan koulutuksen ja tutkimuksen kehitysnäkymiä”, Jyväskylän yliopisto, 2015.
 • ”Laskennallisen ajattelun opetus läpi suomalaisen opetussysteemin”, Tampereen yliopisto, 2016.
 • ”Data science and artificial intelligence”, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto, 2017.
 • ”Computer science research is everywhere”, TUCS, Turun yliopisto ja Åbo Akademi, 2018.
 • ”Data ja digitalisaatio”, Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • ”Empowerment through design and technology: the potential of critical design and critical Making”, Oulun yliopisto, 2020.
 • ”Transformation of skills and technology / Osaamisen ja osaajien muutos”, LUT-yliopisto, 2021.
 • ”AI meets SE”, Tampereen yliopisto, 2022.

Tapahtumat

Seura on ollut mukana järjestämässä useita kansainvälisiä kongresseja ja seminaareja.

Aiemmin Seuran toimintaan kuuluivat oleellisena osana erilaiset kesä- ja talvikoulut, joissa opettajina toimi korkeatasoisia koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita. Koulut oli suunnattu lähinnä jatko-opiskelijoille, ja niihin liittyi usein jonkinlainen seminaari, jossa nuorilla tutkijoilla oli mahdollisuus esitellä työtään ja tuloksiaan. 1990-luvun puolivälissä tilanne muuttui sikäli, että Suomeen syntyi lyhyessä ajassa useita opetusministeriön rahoittamia tutkijakouluja (graduate school), jotka myös järjestivät kesä- ja talvikouluja. Näin ollen Seura on luopunut tästä toiminnasta, ja painopiste on siirtynyt Suomessa järjestettävien kansainvälisten kongressien tukemiseen.

Palkinnot

Seura valmistelee vuosittain esityksen, jonka perusteella Tietotekniikan Tutkimussäätiö jakaa palkinnon ansiokkaalle väitöskirjalle. Seura jakaa vuosittain palkinnon myös ansiokkaalle pro gradu -työlle tai vastaavalle loppututkintoon johtavalle opinnäytetyölle.

Lehti

Seura julkaisi omaa Tietojenkäsittelytiede-lehteä. Lehden tarkoituksena oli välittää tietoa suomalaisesta tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksesta alan tutkijoiden kesken, sekä tehdä tätä tutkimusta tunnetuksi elinkeinoelämälle. Artikkeleissa esiteltiin tutkimustuloksia alan ammattihenkilöiden kannalta yleistajuisessa muodossa.

SIG-toiminta

Seurassa toimii tällä hetkellä kaksi SIG-ryhmää:

 • Tietojärjestelmätieteen SIG
 • Opetus SIG