Opista tieteeksi – Suomen tietojenkäsittelytieteiden historia

Jukka Paakki

Tietojenkäsittelyoppi-niminen oppiaine tuli Suomen yliopistoihin ja korkeakouluihin 1960-luvulla. Suomen ensimmäinen tietojenkäsittelyopin laitos ja professorinvirka perustettiin Tampereen yliopiston edeltäjään, Yhteiskunnalliseen korkeakouluun vuonna 1965. 1960-luvulla tietojenkäsittelyopin opetus käynnistettiin myös Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa, Oulun yliopistossa ja Turun yliopistossa. Alkuvuosina toiminta painottui yhteiskunnan tarvitsemien asiantuntijoiden koulutukseen, kunnes 1970-luvulla käynnistyi myös tietojenkäsittelyopin tieteellinen tutkimustoiminta. Tieteenala laajeni nopeasti siinä määrin, että se profiloitui kolmeksi luonteeltaan erityyppiseksi haaraksi, joita ryhdyttiin 1990-luvulla kutsumaan tietojenkäsittelytieteeksi, tietotekniikaksi ja tietojärjestelmätieteeksi, yhteiseltä nimeltään tietojenkäsittelytieteet.

Tässä teoksessa käydään läpi Suomen tietojenkäsittelytieteiden opetuksen ja tutkimuksen historiaa 1960-luvulta aina nykypäiviin saakka. Kuvauksessa nostetaan esiin paitsi alan akateemisen koulutuksen ensimmäisiä linjauksia ja tieteellisen tutkimustoiminnan päätuloksia myös opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä uranuurtajia. Teoksessa käydään läpi myös alan opetukseen ja tutkimukseen kohdistettuja arviointeja samoin kuin tietojenkäsittelytieteiden kotimaista yhteisöä
edustavan, vuonna 1982 perustetun Tietojenkäsittelytieteen Seuran toimintaa.

Jukka Paakki: Opista tieteeksi – Suomen tietojenkäsittelytieteiden historia. Tietojenkäsittelytieteen Seura ry, 2014. ISBN: 978-952-93-4181-8 (nid.), 978-952-93-4182-5 (PDF).