Vanhojen hallitusten jäsenet

Hallituksen/johtokunnan jäsenet kautta aikain

Abrahamsson, Pekka: 2018- 2020 j
Airola, Antti: 2018- 2020 vpj
Alanko, Timo: 1984 vpj
Back,Barbro: 2008-2009 j, 2010 vpj
Back,Ralph-Johan: 1985-1986 vpj
Bednarik,Roman: 2010-2013 j
Elomaa, Tapio: 1995-1996 s
Eloranta, Jaana: 1994 s
Eriksson, Inger: 1993-1994 j
Haikala, Ilkka: 1991-1993 j
Hakulinen, Jaakko: 2015- 2017s
Hartimo, Iiro: 1987 j, 1988-1999 vpj, 1990-1991 pj
Hautamäki, Ville: 2016-2018- r
Heikkilä, Jukka: 1995-1997 j
Heikkinen, Kari: 2013-2015 j
Heiskanen, Ari: 2003-2005 j
Helenius, Marko: 2004-2007 j
Heljanko, Keijo: 2012-2015 r
von Hellens, Liisa: 1991-1992 j
Hietala, Pentti: 1985-1987 j
Hirvisalo, Vesa: 2004-2005 s, 2006 j
Hollmén, Jaakko: 2010 j, 2011-2012 vpj
Holsti, Niklas: 1992-1994 r
Hautamäki, Ville: 2016-2018 r
Iivari, Netta: 2018-2020 j
Iivari, Juhani: 1985-1986 j, 1990-1992 j, 2010-2011 j
Isomäki, Hannakaisa: 2008-2009 j, 2010 s, 2011-2012 pj
Jakobson, Matti: 1994-1996 j
Janhunen, Tomi: 2019-2020 j, 2021 vpj
Jokinen, Matti: 1992 (s),
Jormanainen, Ilkka: 2019- r
Joutsijoki, Henry: 2018-2020 s
Jumisko-Pyykkö, Satu: 2012-2014 j
Järvi, Timo: 1982-1984 pj
Järvinen, Hannu-Matti: 2013-2015 vpj, 2016-2017 pj
Kangasharju, Jussi: 2009 s, 2010 j
Kangassalo, Hannu: 1982-1984 j
Karsten, Eija: 2003 s, 2004 j
Karttunen, Maaret: 1985-1987 r
Katara, Mika: 1985-1987 r, 2011-2012 j
Kellomäki, Pertti: 1992-1993 (s)
Kerola, Pentti: 1982-1984 j, 1988-1999 j
Kilpeläinen, Pekka: 1995-1997 r
Knuutila, Timo: 2011-2013 j
Koivisto, Mikko 2015 j, 2016-2017 vpj, 2018- pj
Korhonen, Ari: 1999 j, 2000-2001 s
Koskimies, Kai: 1987-1988 s, 1997-1998 j, 1999 vpj
Koskinen, Minna: 2005-2007 j
Kuikka, Eila: 1999-2000 j, 2001 vpj
Kuittinen, Marja: 2003-2004 j
Kurki-Suonio, Reino: 1992-1993 pj
Kutvonen, Lea: 2001-2002 j, 2003 vpj, 2004-2006 pj
Käkölä, Timo: 1999-2001 j
Kääriäinen, Matti: 2004 r, 2005 j
Lahti, Leo: 2021- j
Leppänen, Ville: 2008 j, 2009-2010 r
Lindqvist, Janne: 2021- j
Linna, Matti: 1991-1993 vpj
Lyytinen, Kalle: 1985-1986 j
Maanavilja, Olavi: 1982-1984 r
Majaranta, Päivi: 2012-2014 s
Malmi, Lauri: 2007-2008 j, 2009 vpj
Mannila, Heikki: 1989-1990 j, 1994-1995 pj
Mantere, Timo: 2015-2017 (j), 2018-2020 j
Moen, Pirjo: 2006-2008 s
Mäkinen, Erkki: 1989 s, 1990 j
Nummenmaa, Jyrki: 2000-2001 j, 2002 vpj
Nurminen, Jukka: 2021- j
Nurminen, Markku: 1985-1987 j
Nuutila, Esko: 1993-1995 j
Nybom, Kristian: 2019- j
Nykänen, Matti: 1998-2000 r
Oinas-Kukkonen, Harri: 2002 j
Oivo, Markku: 2014-2016 j
Oksanen, Kenneth: 1996-1998 j
Orponen, Pekka: 1998 r, 1991-1993 j
Paakki, Jukka: 1989-1991 r, 2007-2008 pj
Pahikkala, Tapio: 2015-2017 j
Peltola, Eero: 1988 j
Penttonen, Martti: 1988-1989 j, 1990 vpj
Petre, Ion: 2015-2017 j
Poranen, Timo: 2010 j, 2011 s
Pulkkinen, Mirja: 2015-2017 j
Päivinen, Niina: 2004 j, 2005-2006 r
Päivärinta, Tero: 2021- j
Rautsara, Ari: 1982-1983 s
Reponen, Tapio: 1988 j
Räihä, Kari-Jouko: 1987 vpj, 1988-1889 pj
Sajaniemi, Jorma: 1982-1983 j
Sakkinen, Markku: 1993-1995 j
Salakoski, Tapio: 2005-2007 vpj
Salminen, Airi: 1996-1998 j
Salo, Markus: 2021- j
Saukkonen, Samuli: 1987 j
Savolainen, Vesa: 1984 j
Seppälä, Otto: 2016-2018 j
Sere, Kaisa: 1989-1990 j, 1994-1995 vpj, 1996-1998 pj
Sievi-Korte, Outi: 2018-2020 j, 2021- pj
Siponen, Mikko: 2006-2008 j
Smolander, Kari: 2011-2012 r
Soisalon-Soininen, Eljas: 1984-1986 s
Solin, Kim: 2017-2018 j
Suhonen, Jarkko: 2006 j
Sutinen, Erkki: 2007-2009 j
Syrjänen, Markku: 1982-1983 vpj
Systä, Tarja: 2007 j, 2008 vpj, 2009-2010 pj
Tamminen, Markku: 1984 j
Tarhio, Jorma: 2002 s, 2003-2004 j
Tarkoma, Sasu: 2012-2014 j
Teuhola, Jukka: 1997-1999 s
Tienari, Martti: 1985-1987 pj
Tiusanen, Mikko: 2001-2003 r
Torvinen, Sirpa: 2005 j
Tukiainen, Markku: 2013-2015 pj
Turunen, Markku: 2007-2008 r, 2009 j
Tuunanen, Tuure: 2012-2014 j
Töyli, Jari: 2005-2007 j
Ukkonen, Esko: 1982-1983 j, 1996-1998 vpj, 1999-2000 pj
Valmari Antti: 1998-1999 j, 2000 vpj, 2001-2003 pj
Wanne, Merja: 2002-2003 j, 2004 vpj
Westerholm, Jan: 2011-2013 j
von Wright, Joakim: 2000-2002

Merkinnät:
pj = puheenjohtaja,
vpj = varapuheenjohtaja,
s = sihteeri,
r = rahastonhoitaja,
j = jäsen,
() = ei äänivaltaa