Tietojenkäsittelytieteen Seura ry perustettiin vuonna 1982 toimimaan tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, sekä edistämään tietojenkäsittelytieteen tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muiden alan kotimaisten ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys voi osallistua kansainvälisten symposioiden ja konferenssien järjestämiseen, tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ja jakaa stipendejä.

Konkreettisina, perinteisinä toimintamuotoina Seura pitää yllä vuosittaisia Tietojenkäsittelytieteen päiviä, julkaisee Tietojenkäsittelytiede-lehteä sekä palkitsee vuosittain ansiokkaita opinnäytetöitä.

Seuran jäsenmäärä on hieman alle 200. Siihen kuuluu tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, tietojenkäsittelytieteestä kiinnostuneita atk-ammattilaisia sekä yhteisö- ja yritysjäseniä.

Seura on Tivia ry:n (ent. Tietotekniikan liiton) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys. Tivia kuuluu alan kansainväliseen kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing). Monet seuran jäsenet toimivat aktiivisesti IFIP:in teknisissä komiteoissa ja työryhmissä.

Seura on julkaissut Tietojenkäsittelytieteen historiikin, jossa kerrotaan myös seuran historiasta, ks. historia.

Seura julkaisi Tietojenkäsittelytiede-lehteä vuodesta 1990 vuoteen 2015.

Tietojenkäsittelytiede-lehteen liittyvät tekijänoikeus- ja rinnakkaistallennustiedot:

Tekijänoikeudet
Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä painetussa versiossa että verkkoversiossa. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Tietojenkäsittelytiede-lehdellä.

Avoin saatavuus: rinnakkaistallennus
Lehden julkaisija sallii kirjoittajan tallentaa käsikirjoituksestaan sekä vertaisarvioidun version että lehdessä julkaistun version vapaasti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon.

Seuran vakiintuneisiin toimintatapoihin kuuluvat

* Vuosittaiset Tietojenkäsittelytieteen päivät
Tietojenkäsittelytiede-lehti
* Pro gradu -palkinnon myöntäminen
* Esityksen valmistelu Tietotekniikan Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinnon saajaksi