Tietojenkäsittelytieteen päivät (The Annual Symposium of Computer Science) 2023

13.-14.06.2023. Hotel Lasaretti, Oulu, Finland.

Yhteentoimiva digitaalinen teknologia ja yhteiskunta

Vuoden 2023 tietojenkäsittelytieteen päivien järjestelytoimikunta kutsuu tietojenkäsittelytieteen päivien teemaan liittyvien alojen ja laajemmin tietojenkäsittelytieteen sekä yleisemmin tietotekniikan jatko-opiskelijat ja tutkijat pitämään esityksiä tutkimusalastaan tai tutkimuksestaan Ouluun 13.-14.kesäkuuta! Päivien tarkoitus on koota yhteen kaikki Suomessa tietojenkäsittelytiedettä harjoittavat sekä aiheesta myös kansainvälisesti kiinnostuneet. Tämän vuoden päivien teemana on yhteentoimiva digitaalinen teknologia ja yhteiskunta.

Päivät pidetään Oulussa ja osana ohjelmaa ovat avoimet artikkelien esittely- ja keskustelusessiot. Julkaistavat ja esiteltävät artikkelit valitaan EasyChair-järjestelmään jätetyistä käsikirjoituksista. Artikkelien pitää olla englanninkielisiä, jotta ne voidaan julkaista Ceur-julkaisijan kautta. Artikkeliin liittyvien esitysten pitää olla siinä määrin yleistajuisia, että tietojenkäsittelytieteiden eri alojen edustajat voivat seurata niitä.

Kannustamme erityisesti varhaisvaiheen jatko-opiskelijoita kirjoittamaan tutkimuksistaan, etsimään kontakteja ja sosiaalisia yhteyksiä suomalaisen, pohjoismaisen ja kansainvälisen akateemisen piirin sisällä.

Interoperable digital technology and society

The organizing committee for the annual symposium of computer science in Finland is inviting doctoral students, post-docs and researchers in computer science, software engineering, data sciences, information technology, and other related fields to participate to the annual symposium of the computer science society of Finland. During the symposium, there will be keynote speakers, presentations by the awarded researchers, and paper sessions, for which we are looking for submissions. The theme of this years symposium is interoperable digital technology and society.

We invite papers for presentations and publication from all of the researchers in the field of computer science, information systems and its related fields, to present their work at the symposium. We encourage to submit new openings, ongoing research, and interesting concepts of computer science, software engineering, information technology, information systems, and data science, in both research and educational contexts. We hope that the presentations are well-thought, insightful and universal enough to allow our audiences to participate and actively discuss them with the presenters at the separate paper track sessions.

We especially encourage the early-stage doctoral students to write about their studies, to find contacts and social connections inside the Finnish, Nordic, and international academia.

Kutsu esittäjille (Call for papers)

The symposium invites research groups, PhD students, and researchers in computer science, software engineering, information systems, information technology, data science, and other related areas to present their work. The symposium aims to provide visibility and a discussion forum for recent research activities, research topics, research challenges, technical solutions, proof-of-concept prototypes and their applicability, etc.

All papers must be original and not simultaneously submitted to another journal or conference. The manucsripts should be submitted and via Easychair by 03.04.2023 at 08:00 (Finnish time). Please follow the guidelines given in Easychair carefully. Accepted presentations will be communicated to the presenters by 04.05.2023 at 16:00 (Finnish time).

Järjestäjät (Organisers)

Tapahtuman järjestävät Tietojenkäsittelytieteen seura ja Oulun yliopisto.

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry Oulun yliopisto

Tervetuloa tapahtumaan / Welcome to the event!